Klachtbeleid

Als gebruiker van deze website is het van belang dat u van de informatie op deze website kunt afleiden wat u redelijkerwijs van ons mag verwachten. Indien u om welke reden dan ook een klacht over ons hebt, dan kunt u deze klacht, volledig en duidelijk omschreven, bij ons indienen.

Klachten kunnen ingediend worden via de contactpagina op deze website, per e-mail ([email protected]) of telefonisch (maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur) via het nummer +31(0)85-0603299. Hier zijn geen kosten aan verbonden, met uitzondering van de gebruikelijke belkosten in geval u telefonisch uw klacht indient.

Wij proberen klachten binnen twee werkdagen na ontvangst inhoudelijk te beantwoorden. Indien een klacht een langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van twee werkdagen geantwoord met een ontvangstbevestiging en een indicatie van wanneer u een meer uitvoerig antwoord kunt verwachten.